2024

Arkeologisk utredning etapp1 och 2
Stockholms län, Uppland, Järfälla kommun, Järfälla socken, fastighet Säby 3:22 och 3:78, fornlämning L2017:8869, 2017:8623 och 2017:9238
Fredrik Thölin och Roman-Tassilo Huber