Uppland

Publikation

Boplats och ritualer vid Tolangravfältet

Rapport 2020:91. Arkeologisk forskningsundersökning, Uppland. John Hamilton

Publikation

Gårdslämningar i Järfälla - rivning av kraftledningsstolpar

Rapport 2020:63. Arkeologisk undersökning, Uppland. Magnus Lindberg

Publikation

Liljevalchsvraket

Rapport 2020:90. Arkeologisk undersökning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Akalla 4:1

Rapport 2020:96. Arkeologisk utredning, etapp 2, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

Vålberga 3:1

Rapport 2020:75. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Uppland. Louise Evanni

Publikation

Norra Riddarholmskajen

Rapport 2020:68. Arkeologisk undersökning, Uppland. Peter Berg

Publikation

Tråsättra – aspekter på säljägarnas vardag och symbolik

Rapport 2019:40. Arkeologisk undersökning Stockholm. Niclas Björck, Magnus Artursson och Karl-Fredrik Lindberg (red.)

Publikation

Ombyggnad av en källare

Rapport 2020:53. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Peter Berg

Publikation

Gravar och terrasshus

Rapport 2020:33. Arkeologisk undersökning, Uppland. Louise Evanni och John Hamilton

Ny rapport!

Ärkebiskopssigill, kungabrygga och adelshus

Rapport 2019:56. Arkeologisk undersökning, Uppland. Maria Lingström med bidrag av Mathias Bäck

Publikation

Planområde för bostads- och verksamhetskvarter i Viggbyholm

Rapport 2020:10. Arkeologisk förundersökning. Uppland. John Hamilton och Magnus Lindberg

Publikation

Trädgårdsarkeologi i Rosendals slottspark

PM Arkeologerna 4:2019. Arkeologisk utredning, Uppland. Karin Lindeblad, Ann-Mari Hållans Stenholm & Jens Heimdahl