Uppland

Publikation

PM Utredning av impediment

PM Arkeologisk utredning, Uppland. Magnus Lindberg

Publikation

Nyanläggning av avlopp vid Ingvasta

Rapport 2019:79. Arkeologisk schaktningsövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Inför byggnation i Onslunda

Rapport 2019:73. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Gravar i Sollentuna

Rapport 2019:104. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Louise Evanni

Publikation

PM ang. utredning av RAÄ-nr Vada 14:3, Vadaby 1:11, Vallentuna kommun

PM Arkeologisk utredning, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

Bruksmiljön utmed Hargsån

PM Arkeologisk förundersökning/kartering, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Miljöprovtagning vid Nerhammaren, Hargs Bruk

PM Arkeologisk schaktningsövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Stenar och kosmologi

Rapport 2019:97. Arkeologisk undersökning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

En arkeologisk utredning vid Vattmyren

Rapport 2019:128. Arkeologisk utredning, steg 2, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Gropkeramisk boplats vid Arlanda

Rapport 2019:67. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Boat burials at Gamla Uppsala vicarage

Infofolder. A unique find of two boat burials from the Viking Age (800–1 050 AD) have been uncovered in Uppsala.

Publikation

Båtgravar vid Gamla Uppsala prästgård

Informationsbroschyr. Ett sensationellt fynd av två båtgravar från vikingatid har undersökts under tidig sommar 2019 vid Gamla Uppsala prästgård.