Uppland

Publikation

Ny kraftledning

Rapport 2021:30 Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Tjärdal och kolbottnar i Punskog

Rapport 2021:21 Arkeologisk förundersökning, Uppland. Louise Evanni

Publikation

Lappdal

Rapport 2021:44 Arkeologisk forskningsundersökning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Ett hammarområde i Österbybruk

Rapport 2021:9. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Ny korridor för ny kollektivtrafikled

Rapport 2020:113. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Lena Beronius Jörpeland och Ann-Mari Hållans Stenholm

Publikation

Försvarsanläggningar och vrakdelar

Rapport 2021:37. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Wivianne Bondesson och Jim Hansson

Publikation

Gravar i Edsviken

Rapport 2020:101. Arkeologisk undersökning, Uppland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Mellan Edsätra och Lingnåre

Rapport 2021:19. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Ett hammarområde i Österbybruk

Rapport 2021:9. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Miljöprovtagning vid Tobo Bruk

Rapport 2020:165. Arkeologisk kontroll i form av schaktövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Rickebyhöjden

Rapport 2020:160. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

På höjden i Til

Populärvetenskaplig sammanfattning för Norrtil 2017–2018. Anton Seiler och Lena Beronius Jörpeland