Uppland

Publikation

Trädgårdsarkeologi i Rosendals slottspark

PM Arkeologerna 4:2019. Arkeologisk utredning, Uppland. Karin Lindeblad, Ann-Mari Hållans Stenholm & Jens Heimdahl

Publikation

Hemlanden, Birka

Arkeologisk skadedokumentation. Stockholms län. Maria Lingström

Publikation

Annelunds ekostad, etapp 1

Rapport 2019:149. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

PM Besiktning av L2017:6957

Arkeologisk besiktning, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

PM Utredning av impediment

PM Arkeologisk utredning, Uppland. Magnus Lindberg

Publikation

Nyanläggning av avlopp vid Ingvasta

Rapport 2019:79. Arkeologisk schaktningsövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Inför byggnation i Onslunda

Rapport 2019:73. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Gravar i Sollentuna

Rapport 2019:104. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Louise Evanni

Publikation

PM ang. utredning av RAÄ-nr Vada 14:3, Vadaby 1:11, Vallentuna kommun

PM Arkeologisk utredning, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

Bruksmiljön utmed Hargsån

PM Arkeologisk förundersökning/kartering, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Miljöprovtagning vid Nerhammaren, Hargs Bruk

PM Arkeologisk schaktningsövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Stenar och kosmologi

Rapport 2019:97. Arkeologisk undersökning, Uppland. Torbjörn Holback