Uppland

Publikation

Trädgårdsarkeologi i Frisens park

Arkeologisk utredning på Djurgården i Stockholm PM Arkeologerna 2021:3 Karin Lindeblad, Ann-Mari Hållans Stenholm & Jens Heimdahl

Publikation

Arkeologi vid Västeråkers kyrka

Rapport 2021:92 Arkeologisk undersökning, Uppland. Ann-Mari Hållans Stenholm

Publikation

Fiberkabel i Frösthult

Rapport 2021:156 Arkeologisk undersökning, Uppland. Ann-Mari Hållans Stenholm

Publikation

Livrustkammaren i Stockholms slott

Rapport 2021:157 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland. Johan Anund

Publikation

Bromstensgluggen

Rapport 2021:142. Arkeologisk utredning, etapp 2, Uppland. John Hamilton

Publikation

Boplatsområde i Alsike

Rapport 2021:113. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Schakt för fjärrkyla

Rapport 2021:108. Arkeologisk undersökning, Uppland. Peter Berg

Publikation

Alsike gamla stationssamhälle

Rapport 2021:112. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Vrå 3:1

Rapport 2021:85 Arkeologisk utredning, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

Nyupptäckta gravar i Vrå

Rapport 2021:83 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

Schaktningsövervakning i Karby

Rapport 2021:78 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland. Magnus Lindberg

Publikation

Ny kraftledning

Rapport 2021:30 Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Wivianne Bondesson