Uppland

Publikation

Ny kraftledning

Arkeologisk utredning steg 2, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Schakt vid Gamla Uppsala prästgård

Arkeologisk undersökning, Uppland. Lena Beronius Jörpeland

Publikation

Gärdet söder om Berget

Arkeologisk undersökning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Annelunds ekostad

Arkeologisk förundersökning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Odlingslager

Rapport 2023:60 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland. Annika Nordström och Jens Heimdahl

Publikation

Vrå 1:3

Rapport 2022:124 Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

Nyupptäckta gravar i Vrå

Rapport 2021:83 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Uppland Katarina Appelgren

Publikation

Biskopstuna borgruin

Rapport 2022:100 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland. Lena Beronius Jörpeland

Publikation

Schakt för VA-anslutning

Rapport 2022:58 Arkeologisk undersökning, Uppland. Peter Berg

Publikation

Arkeologi för avloppsledningar i Vendel

Rapport 2022:99 Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler med bidrag av Maria Lingström och Magnus Lindberg

Publikation

Kraftledning Hagaström–Untra

Rapport 2022:53 Arkeologisk utredning etapp 1, Gästrikland. Wivianne Bondesson

Publikation

Annelunds äng

Rapport 2022:7 Arkeologisk förundersökning, Uppland. John Hamilton