Uppland

Publikation

Ombyggnad av en källare

Rapport 2020:53. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Peter Berg

Publikation

Gravar och terrasshus

Rapport 2020:33. Arkeologisk undersökning, Uppland. Louise Evanni och John Hamilton

Ny rapport!

Ärkebiskopssigill, kungabrygga och adelshus

Rapport 2019:56. Arkeologisk undersökning, Uppland. Maria Lingström med bidrag av Mathias Bäck

Publikation

Planområde för bostads- och verksamhetskvarter i Viggbyholm

Rapport 2020:10. Arkeologisk förundersökning. Uppland. John Hamilton och Magnus Lindberg

Publikation

Trädgårdsarkeologi i Rosendals slottspark

PM Arkeologerna 4:2019. Arkeologisk utredning, Uppland. Karin Lindeblad, Ann-Mari Hållans Stenholm & Jens Heimdahl

Publikation

Hemlanden, Birka

Arkeologisk skadedokumentation. Stockholms län. Maria Lingström

Publikation

Annelunds ekostad, etapp 1

Rapport 2019:149. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

PM Besiktning av L2017:6957

Arkeologisk besiktning, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

PM Utredning av impediment

PM Arkeologisk utredning, Uppland. Magnus Lindberg

Publikation

Nyanläggning av avlopp vid Ingvasta

Rapport 2019:79. Arkeologisk schaktningsövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Inför byggnation i Onslunda

Rapport 2019:73. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Gravar i Sollentuna

Rapport 2019:104. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Louise Evanni