Uppland

Publikation

Miljöprovtagning vid Tobo Bruk

Rapport 2020:165. Arkeologisk kontroll i form av schaktövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Rickebyhöjden

Rapport 2020:160. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

På höjden i Til

Populärvetenskaplig sammanfattning för Norrtil 2017–2018. Anton Seiler och Lena Beronius Jörpeland

Publikation

På höjden i Til – en vikingatida och medeltida storgård

Rapport 2020:124. Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler och Lena Beronius Jörpeland m fl

Publikation

Boplats och ritualer vid Tolangravfältet

Rapport 2020:91. Arkeologisk forskningsundersökning, Uppland. John Hamilton

Publikation

Gårdslämningar i Järfälla - rivning av kraftledningsstolpar

Rapport 2020:63. Arkeologisk undersökning, Uppland. Magnus Lindberg

Publikation

Liljevalchsvraket

Rapport 2020:90. Arkeologisk undersökning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Akalla 4:1

Rapport 2020:96. Arkeologisk utredning, etapp 2, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

Vålberga 3:1

Rapport 2020:75. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Uppland. Louise Evanni

Publikation

Norra Riddarholmskajen

Rapport 2020:68. Arkeologisk undersökning, Uppland. Peter Berg

Publikation

Tråsättra – aspekter på säljägarnas vardag och symbolik

Rapport 2019:40. Arkeologisk undersökning Stockholm. Niclas Björck, Magnus Artursson och Karl-Fredrik Lindberg (red.)

Publikation

Arkeologi i Viggbyholm 2020

Arkeologerna i samarbete med Uppdrag Arkeologi undersöker en förhistorisk gård i Viggbyholm.