Uppland

Publikation

PM ang. utredning av RAÄ-nr Vada 14:3, Vadaby 1:11, Vallentuna kommun

PM Arkeologisk utredning, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

Bruksmiljön utmed Hargsån

PM Arkeologisk förundersökning/kartering, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Miljöprovtagning vid Nerhammaren, Hargs Bruk

PM Arkeologisk schaktningsövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Stenar och kosmologi

Rapport 2019:97. Arkeologisk undersökning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

En arkeologisk utredning vid Vattmyren

Rapport 2019:128. Arkeologisk utredning, steg 2, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Gropkeramisk boplats vid Arlanda

Rapport 2019:67. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Boat burials at Gamla Uppsala vicarage

A unique find of two boat burials from the Viking Age (800–1 050 AD) have been uncovered in Uppsala. Brochure

Publikation

Båtgravar vid Gamla Uppsala prästgård

Ett sensationellt fynd av två båtgravar från vikingatid har undersökts under tidig sommar 2019 vid Gamla Uppsala prästgård. Broschyr

Uppdrag

Utgrävning i Rosendals slottspark

Vackra Rosendal anlades på Djurgården under 1800-talet. Under maj 2019 grävdes delar av slottsparken ut.

Publikation

Renovering av kyrkogårdsmur

PM 2019-02-04. Arkeologisk rådgivning och kontroll, Uppland. John Hamilton

Publikation

32 kilometer arkeologi för ny 130 kV-ledning

Rapport 2017:118. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Alf Ericsson och Niclas Björck

Publikation

Provborrningar inom fastigheten Korsängen 20:2

Rapport 2019:43. Arkeologisk kontroll, Uppland. Peter Berg