2021

Rapport 2021:37
Arkeologisk utredning, etapp 1
Stockholms län, Uppland, Vaxholms kommun, Vaxholms socken, fastighet Rindö 2:256 m.f .
Wivianne Bondesson och Jim Hansson

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en arkeologisk utredning i Rindö smedja i Vaxholms socken och kommun. Inom projektet har även en sonarundersökning skett av havet, utförd av Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). Vid SMTM:s side scan sonarundersökning (SSS) påträffades 69 indikationer på vad som kan utgöra fornlämningar. Men det går inte enbart utifrån de nu aktuella sonarbilderna avgöra om något av dessa objekt utgör fornlämning. Vid utredningen på land påträffades till största delen försvarsanläggningar medan fynden i vattnet framför allt utgjordes av vrak.