vrak

Publikation

Försvarsanläggningar och vrakdelar

Rapport 2021:37. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Wivianne Bondesson och Jim Hansson

Publikation

Liljevalchsvraket

Rapport 2020:90. Arkeologisk undersökning, Uppland. Niclas Björck