2020

Rapport 2020:90
Arkeologisk undersökning
Stockholms län, Uppland, Stockholms kommun, Djurgården, fastighet: Konsthallen 1.
Niclas Björck