2021

Rapport 2021:113
Arkeologisk utredning, etapp 1
Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Bondkyrka och Danmarks socknar, fastigheterna Nåntuna 2:2, 2:19 och 3:1, Sävja 1:55, Danmarks-Vallby 6:3 samt Ultuna 2:23
Lena Beronius Jörpeland och Ann-Mari Hållans Stenholm

Arkeologerna, Statens historiska museer har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1 inom en korridor från Ultuna i väster över Nåntuna och Sävja till Vallby i öster. Området ligger i Bondkyrka och Danmarks socknar i Uppsala kommun, Uppland. Vid utredningen påträffades främst potentiella boplatslägen från stenålder, järnålder och historisk tid. Ett flertal stenbrott inom skogsområdet Lunsen har också konstaterats.