2021

Rapport 2021:19
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning
Uppsala län, Uppland, Tierps kommun, Hållnäs socken, Edsätra 35:1. Julö 1:9, Ängvreta1:12, Lönnö 4:3, Hållnäs 125:1, 133:1, 197:1, 210:1, 224:1, 250:1.
Torbjörn Holback