Uppland

Publikation

Vrå 3:1

Rapport 2021:85 Arkeologisk utredning, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

Nyupptäckta gravar i Vrå

Rapport 2021:83 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Uppland. Katarina Appelgren

Publikation

Schaktningsövervakning i Karby

Rapport 2021:78 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland. Magnus Lindberg

Publikation

Ny kraftledning

Rapport 2021:30 Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Tjärdal och kolbottnar i Punskog

Rapport 2021:21 Arkeologisk förundersökning, Uppland. Louise Evanni

Publikation

Lappdal

Rapport 2021:44 Arkeologisk forskningsundersökning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Ett hammarområde i Österbybruk

Rapport 2021:9. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Ny korridor för ny kollektivtrafikled

Rapport 2021:113. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Lena Beronius Jörpeland och Ann-Mari Hållans Stenholm

Publikation

Försvarsanläggningar och vrakdelar

Rapport 2021:37. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Wivianne Bondesson och Jim Hansson

Publikation

Gravar i Edsviken

Rapport 2020:101. Arkeologisk undersökning, Uppland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Mellan Edsätra och Lingnåre

Rapport 2021:19. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Ett hammarområde i Österbybruk

Rapport 2021:9. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Mia Englund