2022

Rapport 2022:58
Arkeologisk undersökning
Stockholms län, Uppland, Sigtuna kommun, Sigtuna stad, fastigheterna Malmgården 4 och 5 samt Sigtuna 2:152, fornlämning L2015:2168 (Sigtuna 195:1)
Peter Berg