2022

Arkeologisk undersökning
Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Uppsala socken, Gamla Uppsala 21:20, L1939:3870 (Uppsala 729)
Dnr 513-00226-2021
Niclas Björck