kokgrop

Publikation

Gärdet söder om Berget

Arkeologisk undersökning, Uppland. Niclas Björck

Uppdrag

Vardagsliv under brons- och järnålder i Hököpinge

En liten förhistorisk boplats i Skåne undersöks i september. I fjol hittades kokgropar från bronsålder och två järnåldershus på området.

Publikation

Boplatser och kokgropslokaler

Rapport 2019:48. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Kokgropsfält från bronsålder

Rapport 2019:32. Arkeologisk undersökning, Halland. Jessica Andersson

Blogginlägg 2019.09.10

Ett attraktivt läge…

...dit man återvände. Kring kokgropen från järnålder finns rester efter eldstäder som troligen användes vid matlagning.

Publikation

De förhistoriska gårdarna vid Ribby ängar

Rapport 2018:32. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Fredrik Larsson och John Hamilton m fl

Publikation

En stenkammargrav, en sandarnaboplats (…)

Rapport 2018:33. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Trafikplats Lunds Södra på väg E22

Rapport 2017:127. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne. Anne Carlie m.fl.

Publikation

Passage över Trelleborgsbanan

Rapport 2017:149. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Mossby 10:27 m.fl.

Rapport 2017:115. Arkeologisk undersökning 2016. Skåne. Nålar, vävtyngder och keramik hittades i husen från vendel- och vikingatid. Adam Bolander m.fl.

Publikation

Pålsjö 1:1 brons- och äldre järnålderslämningar vid Mariastaden

Rapport 2015:64. Arkeologisk förundersökning 2015, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Arkeologisk utredning vid Tanumsälven

Rapport 2015:8. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Glenn Johansson