Undersökningarna i Säleby har nu pågått i en vecka och vi arbetar intensivt med att schakta upp grävytorna. Snart är tre av fyra fornlämningar blottlagda och vi kan konstatera att människor återkommit till platserna under flera perioder.

På fotot syns fornlämningen Foss 602 nederst på bilden och Foss 599 längst upp till vänster.

På en klippavsats med utsikt över dalgången nedanför har vi hittat flinta som vi på tekniska grunder kan datera till slutet av stenåldern/början av bronsåldern. Mängden flinta säger oss att det inte varit fråga om någon redskapstillverkning. Avfallet är för litet i jämförelse med vad som vanligen brukar finnas kvar på en plats där man tillverkat redskap från en flintmodul. Snarare har det varit så att en eller ett fåtal personer uppehållit sig här och passat på att förbättra eller omarbeta sina redskap. Vilken typ av redskap det rört sig om kommer vi kunna svara på efter att flintavslagen analyserats.

Pia och Johannes dokumenterar den stora kokgropen. Den mörka jordfyllningen innehåller eldpåverkad sten och träkol.

Strax intill fyndet av flinta undersöker vi en stor kokgrop från järnålder. Kring kokgropen finns rester efter flera eldstäder som förmodligen använts till att hetta upp sten som sedan lagts ned i gropen, troligtvis tillsammans med mat som man tillagade. En av våra frågeställningar är om kokgropen använts flera gånger och det hoppas vi se spåren av allt eftersom vi gräver oss ned i den mörka jordfyllningen.

Nu återstår att noggrant dokumentera kokgropen och ta prover, bland annat samlar vi in kol för att se vilka trädslag som eldats och som vi sedan kan datera med kol 14-metoden.