Under hösten 2019 undersöks fyra fornlämningar, områden där man troligen ägnade sig åt boskapsskötsel, odling eller jakt och som användes under flera tusen år. Förhoppningen är att kunna belysa hur man bodde och utnyttjade landskapet i norra Bohuslän under stenålder och äldre järnålder.

Läs mer på uppdragssidan