2019

Rapport 2019:48. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Bohuslän, Munkedals kommun, Foss socken, fastighet Foss 10:1 och Säleby 2:3, fornlämning Foss 432, 599, 600 och 602
Johannes Nieminen

Under senhösten 2018 förundersöktes fyra fornlämningar i Foss socken i Munkedals kommun. Förundersökningarna gjordes med anledning av planerad bebyggelse i området. Efter förundersökningarna tolkas lokalerna som två boplatser med dateringar till äldre stenålder och äldre järnålder och två till kokgropslokaler från äldre järnålder.