kokgrop

Publikation

E20 Bälinge–Vårgårda

Rapport 2016:12. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Gundela Lindman

Publikation

Lihultboplats vid E18

Rapport 2017:63. Arkeologisk undersökning, Värmland. Glenn Johansson och Gisela Ängeby

Publikation

"Stämmet" – schaktning för VA-ledning

Rapport 2017:81. Arkeologisk utredning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Varbergstunneln

Rapport 2017:75. Arkeologisk förundersökning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Kokgropar i Västergården i Lunna

Rapport 2017:61. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Stenålder vid Plittorps gård

Rapport 2017:58. Arkeologisk undersökning, Småland. Linus Hagberg

Publikation

Boplats- och jaktmiljö mellan sjöarna

Rapport 2017:39. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Christoffer Hagberg m.fl.

Publikation

Härdområde i Grebo

Rapport 2017:48. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Boplats och överlagrad flinta

Rapport 2017:49. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Nordqvist och Gisela Ängeby

Publikation

Boplatslämningar vid Gamla Uppsalagatan

Rapport 2017:37. Arkeologisk utredning, Uppland. Niclas Björck

Publikation

En aktivitetsyta från bronsålder

Rapport 2017:12. Arkeologisk undersökning, Skåne, Kennet Stark

Publikation

Elden i centrum – exempel från Herrestad Torp

Rapport 2017:36. Betty-Ann Munkenberg. Arkeologisk undersökning, Västergötland, Bohuslän.