2017

Rapport 2017:61. Arkeologisk utredning, Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Vallda socken, fastighet Lunna 6:3. Författare: Johannes Nieminen

Våren 2016 genomfördes en arkeologisk utredning på fastigheten Lunna 6:3, i Vallda socken, Kungsbacka kommun. Vid utredningen, som föranleddes av en kommande detaljplan, påträffades två kokgropar i anslutning till ett gammalt gårdsläge.