härd

Publikation

Schakt längs med väg 101

Rapport 2022:113 Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne Maria Åkesson

Publikation

Arkeologi längs väg 13

Rapport 2022:110 Arkeologisk utredning, steg 1 och steg 2, Skåne län Bo Friman

Publikation

Tjörröd 2:36 och del av Jaguaren 5 och 6

Rapport 2022:67 Arkeologisk utredning 2021, Skåne. Nina Trulsson

Publikation

Nya boplatser i Sörred

Rapport 2022:54 Arkeologisk utredning, Västergötland Jörgen Streiffert m. fl.

Publikation

Boplatslämningar från förhistorien utanför Helsingborg

Rapport 2022:71 Arkeologisk utredning, Skåne Bo Friman

Publikation

Väg 1723

Rapport 2021:96. Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Väg 511

Rapport 2021:35 Arkeologisk utredning steg 2, 2020. Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Ostlänken delsträckan väg 793 till Bäckeby

Rapport 2020:6. Arkeologisk utredning etapp 2, Östergötland. Ann Westermark med bidrag av Anna Plikk och Jonas Bergman

Publikation

C5 Access

Rapport 2020:108. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar och historisk bebyggelse

Rapport 2020:121. Arkeologisk utredning, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Schakt för ny elkabel

Rapport 2020:105. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Peter Zetterlund

Publikation

Härd och hägnad – Grönsta 1:9

Rapport 2020:81. Arkeologisk utredning, Södermanland. Katarina Appelgren