härd

Publikation

Nya boplatser i Sörred

Rapport 2022:54 Arkeologisk utredning, Västergötland Jörgen Streiffert m. fl.

Publikation

Boplatslämningar från förhistorien

Rapport 2022:71 Arkeologisk utredning, Skåne Bo Friman

Publikation

Väg 1723

Rapport 2021:96. Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Väg 511

Rapport 2021:35 Arkeologisk utredning steg 2, 2020. Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Ostlänken delsträckan väg 793 till Bäckeby

Rapport 2020:6. Arkeologisk utredning etapp 2, Östergötland. Ann Westermark med bidrag av Anna Plikk och Jonas Bergman

Publikation

C5 Access

Rapport 2020:108. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar och historisk bebyggelse

Rapport 2020:121. Arkeologisk utredning, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Schakt för ny elkabel

Rapport 2020:105. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Peter Zetterlund

Publikation

Härd och hägnad

Rapport 2020:81. Arkeologisk utredning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Två härdar och en byggnadslämning

Rapport 2019:81. Arkeologisk utredning steg 2, Västergötland. Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Publikation

Ostlänken

Rapport 2019:18. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Marita Sjölin och Ann Westermark med bidrag av Jonas Bergman

Uppdrag

Bronsålderns människor i Ytterby

Små flintavslag och delar av keramikkärl som är flera tusen år gamla. Hela hösten gräver vi gravar från bronsålder-järnålder och en stenåldersboplats i Kungälv.