2023

Arkeologisk utredning, etapp 1
Norrbottens län, Lappland, Gällivare kommun, Gällivare socken, fastighet Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1, Porjus 1:1, Malmberget 8:17 m.fl .
Annika Helander

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1 i augusti 2023 utmed planerade tillfartsvägar som kommer att leda fram till kraftledningsgatan mellan Porjusberget och Naalo järvi. Tre fornlämningar i form av härdar lokaliserades vid fältinventeringen.