2023

Arkeologisk utredning, etapp 1
Norrbottens län, Lappland, Gällivare kommun, fastighet Storlandet 5:1>24 och Malmberget 8:17>1
Annika Helander

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en utredning etapp1 under augusti 2023 inom ett område vid Naalojärvi där anslutning till Hybrits demonstrationsanläggning planeras. Resultatet visar att det främst finns kulturhistoriska lämningar i området i form av bleckade träd, härdar och lämningar efter sentida gruvdrift. En härd bedöms vara äldre än från år 1850 och utgör därmed en fornlämning.