2023

Arkeologisk utredning, etapp 2
Stockholms län, Uppland, Ekerö kommun, Lovö socken, fastighet Hogsta 4:1 och Rörby 1:1, fornlämning L2023:3706, L2023:3707 m.fl .
Lena Beronius Jörpeland

Arkeologerna, Statens historiska museer har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 inom Rörby och Hogsta, Lovö socken i Uppland. Vid utredningen undersöktes 16 schakt, som huvudsakligen togs upp inom den tidigare åkermarken till Rörby gård.
Här påträffades förhistoriska lämningar i form av en stensättning, en överplöjd härd samt en grop. Fyllningen i gropen innehöll inslag av skörbränd sten, kolbitar och bränd lera. Även lämningar knutna till odlingsmarken från historisk tid framkom; två stenfyllda täckdiken samt en mindre stenansamling, tolkat som odlingssten.