2017

Rapport 2017:48. Arkeologisk förundersökning, Östergötland, Åtvidabergs kommun, Grebo socken, fastighet Melskog 1:22 och 1:23, fornlämning Grebo 222. Annika Helander.

Inför planerad villabebyggelse vid Stentomtavägen i Grebo utfördes en arkeologisk förundersökning av Grebo 222. Vid förundersökningen framkom fem kokgropar och två härdar. Anläggningarna undersöktes och dokumenterades inom ramen för förundersökningen. Gruppen av härdanläggningar har genom 14C-analys daterats till yngre romersk järnålder.