2017

Rapport 2017:81. Arkeologisk utredning, Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Torpa socken, Torpa 15:8 och 15:87, ”Stämmet”.
Författare: Bengt Westergaard

Utbyggnaden av VA-nätet i Varbergs kommun bidrar till att flera små arkeologiska insatser utförs i kommunen. I Stämmet påträffades en ny fornlämning i form av kokgropar, som indikerar en förhistorisk boplats/aktivitetsyta.