kokgropar

Publikation

E20 Bälinge–Siene

Rapport 2018:118. Arkeologisk undersökning, Västergötland. Jörgen Streiffert

Publikation

Boplatsspår från järnåldern

Rapport 2018:30. Arkeologisk förundersökning, Halland. Anders Kjellin m fl

Publikation

"Stämmet" – schaktning för VA-ledning

Rapport 2017:81. Arkeologisk utredning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Varbergstunneln

Rapport 2017:75. Arkeologisk förundersökning, Halland. Johannes Nieminen

Nyhet 2017.06.09

Kokgropar från bronsålder

84 kokgropar från bronsåldern har hittats i Sunnvära.