2020

Rapport 2020:49. Arkeologisk utredning etapp 2. Västmanland, Köpings, Hallstahammars och Västerås kommuner, Köping, Munktorp, Säby, Svedvi och Dingtuna socknar, fastighet Sylta 2:10, 2:11, 2:16, Uckelsta 3:15, 3:17, 3:18, Källsta 4:2, Hälltuna 2:2, Norrberga 5:1, Viby 1:9, Häljesta 2:12, Häljeby 4:6, 4:5, Sillsta 3:1, Näs 1:142, 1:27, Rallsta 11:3, 17:1, Svedvi Prästgård 1:2, Berga 4:25, Hillsta 1:19, 1:20, Årby 4:4, Hällby 5:1, Tängby 1:13, 2:1, Västjädra 2:16, 2:19, 2:20, 2:13 och Östjädra 2:23.

Fornlämning L2020:721, L2020:716, L2020:791, L2020:705, L2020:707, L2020:699, L2020:686, L2020:691, L2020:678, L2020:679, L2020:682, L2020:766, L2020:767, L2020:769, L2020:771, L2020:772, L2020:773, L2020:787, L2020:1412; L2003:439, L2020:670, L2020:757, L2020:758, L2020:672, L2020:669, L2020:750, L2020:652, L2020:765, L2020:638, L2020:624, L2020:627, L2020:820, L2020:618, L2020:2367, L2020:2369, L2020:2370, L2020:2383, L2020:725, L2020:726, L2020:727, L2020:1404, L2020:611, L2020:615, L2020:724, L2004:2607, L2020:722, L2004:2137, L2004:2684, L2002:5630, L2004:5450, L2004:4752 och L2020:1448.
Fredrik Larsson

Under hösten 2019 utredningsgrävde Arkeologerna, Statens historiska museer, 25 utredningsobjekt längs E18 sträckan Köping-Västjädra i Västmanland. Ytterligare ett objekt inventerades inom en utredning etapp 1. Åtgärden föranleddes av Trafikverkets planerade byggnation av ny motorväg mellan Köping och Västjädra. Utredningarna visade att det finns flera boplatsområden, fyndplatser, härdar, stensträngar, hägnader och lägenhetsbebyggelser längs dagens E18.