Västmanland

Publikation

Norra Rönnby

Arkeologisk utredning, Västmanland Fredrik Thölin och Roman-Tassilo Huber

Publikation

Boplatslämningar i Skälby

Arkeologisk förundersökning, Västmanland Louise Evanni

Publikation

Kolare vid Frövifors bruk

Rapport 2021:167 Arkeologisk förundersökning och undersökning, Västmanland. Karl-Fredrik Lindberg och Magnus Lindberg

Publikation

Gårdar och åkrar i norra Skälby

Rapport 2021:33 Arkeologisk undersökning och förundersökning, Västmanland. Fredrik Larsson och Maria Lingström med bidrag av Mia Englund och Felicia Hellgren

Publikation

Stenålder vid Rya

Rapport 2021:52 Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Niclas Björck

Publikation

Söder om E18

Rapport 2021:26 Arkeologisk utredning etapp 2, Västmanland. Fredrik Larsson

Publikation

Söder om E18

Rapport 2021:18 Arkeologisk utredning, etapp 1, Västmanland. Fredrik Larsson

Publikation

Kävsta boplats

Rapport 2020:153. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Kävsta

Rapport 2020:151. Arkeologisk utredning, Västmanland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Ny luftledning

Rapport 2020:130. Arkeologisk utredning etapp 1, Västmanland. Louise Evanni

Publikation

Gårdslämningar i nordvästra Skälby

Rapport 2020:77. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Fredrik Larsson

Publikation

Lämningar från järnålder, bronsålder och historisk tid

Rapport 2020:70. Arkeologisk utredning, steg 1 och 2 och arkeologisk undersökning, Västmanland. Magnus Lindberg