Västmanland

Publikation

Kävsta boplats

Rapport 2020:153. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Kävsta

Rapport 2020:151. Arkeologisk utredning, Västmanland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Ny luftledning

Rapport 2020:130. Arkeologisk utredning etapp 1, Västmanland. Louise Evanni

Publikation

Gårdslämningar i nordvästra Skälby

Rapport 2020:77. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Fredrik Larsson

Publikation

Lämningar från järnålder, bronsålder och historisk tid

Rapport 2020:70. Arkeologisk utredning, steg 1 och 2 och arkeologisk undersökning, Västmanland. Magnus Lindberg

Publikation

Bygg och anläggningsarbeten

Rapport 2020:51. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Västmanland. Karl-Fredrik Lindberg

Publikation

Väg E18

Rapport 2020:49. Arkeologisk utredning etapp 2, Västmanland. Fredrik Larsson

Publikation

Hus, brunnar och aktivitetsytor i sydvästra Skälby

Rapport 2020:15. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Maria Lingström

Publikation

Ett tvärsnitt genom Noraskogsbergslag

Rapport 2019:139. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Västmanland. Niclas Björck

Publikation

Inför detaljplaneläggning

Rapport 2019:94. Arkeologisk utredning, Västmanland. Maria Lingström med bidrag av Wivianne Bondesson

Publikation

Gravar och bebyggelse i Bäckby

Rapport 2016:92. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Västmanland. Mathias Bäck och Louise Evanni m fl

Publikation

Sentida bebebyggelse i Skogsborg

Rapport 2017:137. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Västmanland. Wivianne Bondesson