2021

Rapport 2021:167
Arkeologisk förundersökning och undersökning

Örebro län, Västmanland, Lindesberg kommun, Näsby socken, fastighet Heden 1:11, fornlämning L1979:708, L1979:718, L1979:755, L1979:788, L1979:805, L1979:876, L1979:907 och L1979:940

Karl-Fredrik Lindberg och Magnus Lindberg

Under 2019 undersökte Arkeologerna åtta kolningsmiljöer som tillhört Frövifors järnbruk i Lindesbergs kommun, Västmanland. Järnbruket var aktivt från år 1558 till 1890 och under denna period producerades kol i skogsområdena öster och väster om bruket. Undersökningen berörde det östra skogsområdet Heden. Vid undersökningarna påträffades en stor mängd föremål kopplat till hantverk, produktion, transport och personliga föremål som tillsammans med de olika anläggningarna ger en bild av livet som kolare.