kolbotten

Publikation

Kolare vid Frövifors bruk

Rapport 2021:167 Arkeologisk förundersökning och undersökning, Västmanland. Karl-Fredrik Lindberg och Magnus Lindberg

Publikation

Utmarkslämningar i Frövis utkant

Rapport 2016:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, Västmanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Kolning och tjärbränning vid Enemossen

Rapport 2016:82. Arkeologisk utredning, Närke. Svante Forenius m.fl.

Publikation

Stenåldersboplatser och kolning

Rapport 2017:51. Vid Heden i Frövi. Arkeologisk utredning, etapp 2, Västmanland. Karl-Fredrik Lindberg och Magnus Lindberg

Publikation

Kolningslämningar i Kristineberg

Rapport 2017:13. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Närke. Karl-Fredrik Lindberg