2016

Rapport 2016:82. Arkeologisk utredning. Örebro län, Närke, Askersunds kommun, Hammars socken, Kristineberg 1:16 och Knarkebo 1:1.

Svante Forenius och Karl-Fredrik Lindberg

På uppdrag av Zinkgruvan Mining AB genomfördes en arkeologisk utredning på två platser söder om Zinkgruvan i Hammars socken, Askersunds kommun, Närke, Örebro län. Sammantaget påträffades 28 stycken kolbottnar av dessa undersöktes 13 stycken. Utöver kolbottnarna undersöktes även tre kolarkojor, två tjärdalar och en kolningsgrop inom de två områdena. Undersökningen visar en lång tradition av kolning från 1400-talet fram till mitten på 1900-talet. Av stort intresse här är de udda och traditionellt ogynnsamma lägena som använts för kolning.