tjärdal

Publikation

Vista skogshöjd – stenåldersboplatser och en härd

Rapport 2015:104. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Tjärdalar och fyndplats

Rapport 2015:105. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Kolning och tjärbränning vid Enemossen

Rapport 2016:82. Arkeologisk utredning, Närke. Svante Forenius m.fl.