Enemossen

Publikation

Kolning och tjärbränning vid Enemossen

Rapport 2016:82. Arkeologisk utredning, Närke. Svante Forenius m.fl.