2023

Arkeologisk förundersökning
Västmanlands län, Västmanland, Västerås kommun, Västerås socken, fastighet Hultagården 1, Mätbandet 1 och Västerås 2:50, fornlämning L2002:4460
Louise Evanni