2021

Rapport 2021:26
Arkeologisk utredning etapp 2
Västmanlands län, Västmanland, Köpings, Hallstahammars och Västerås kommuner, Köping, Munktorp, Säby, Svedvi och Dingtuna socknar, fastighet Skogsborg 1:17, Sylta 2:6, 2:7, 2:2, Kröcklinge 4:4, Öster Vreta 2:1, Källsta 4:1, Sörberga 2:1, Norrtuna 3:1, 2:3, Häljesta 2:13, 2:6, Häljeby 2:10, Överberga 1:11, Sillsta 2:4, Värpeby 1:4, Bolunda 4:1, Kvalsta 3:2, Sörsta 3:10, Näs 1:27, Berga 4:28, Årby 4:5, Håskesta 1:11, Hillsta 1:20, 1:21, Hällby 5:1, Tängby 1:2, Västjädra 2:4 och 2:6
Fornlämning L2004:6032, L2004:6490, L2004:9877, L2021:164, L2021:165, L2021:166, L2021:171, L2021:172, L2021:173, L2021:174, L2021:176, L2021:177, L2021:179, L2021:181, L2021:183, L2021:184, L2021:186, L2021:187, L2021:188, L2021:189, L2021:192, L2021:193, L2021:196, L2021:197, L2021:198, L2021:199, L2021:200, L2021:201, L2021:202, L2021:204, L2021:205, L2021:206, L2021:207, L2021:208, L2021:210, L2021:211, L2021:213 och L2021:241
Fredrik Larsson

Under höst och tidig vinter år 2020 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en utredning etapp 2 längs södra sidan av E18, sträckan Köping–Västjädra i Västmanland. Åtgärden föranleddes av Trafikverkets planerade byggnation av ny motorväg mellan Köping och Västjädra. Vid utredningen påträffades boplatser, boplatslämning övrig, boplatsområden, fyndplatser, hägnad, härdar, röse, stensättning och en stenugn.