Västmanland

Publikation

Bygg och anläggningsarbeten

Rapport 2020:51. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Västmanland. Karl-Fredrik Lindberg

Publikation

Väg E18

Rapport 2020:49. Arkeologisk utredning etapp 2, Västmanland. Fredrik Larsson

Publikation

Hus, brunnar och aktivitetsytor i sydvästra Skälby

Rapport 2020:15. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Maria Lingström

Publikation

Ett tvärsnitt genom Noraskogsbergslag

Rapport 2019:139. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Västmanland. Niclas Björck

Publikation

Inför detaljplaneläggning av åkermark invid Sala sockenkyrka

Rapport 2019:94. Arkeologisk utredning, Västmanland. Maria Lingström med bidrag av Wivianne Bondesson

Publikation

Gravar och bebyggelse i Bäckby

Rapport 2016:92. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Västmanland. Mathias Bäck och Louise Evanni m fl

Publikation

Sentida bebebyggelse i Skogsborg

Rapport 2017:137. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Västmanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Odling och bebyggelse i det tidigmoderna Arbogas utkant

Rapport 2015:49. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Annika Nordström m. fl.

Publikation

Utmarkslämningar i Frövis utkant

Rapport 2016:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, Västmanland. Wivianne Bondesson

Publikation

S:ta Gertruds kapell och kapellbäcken

Rapport 2016:111. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Tomas Westberg

Publikation

Hedensbergs flygelbyggnad och dess närområde

Rapport 2016:110. Arkeologisk undersökning, Västmanland. Magnus Lindberg

Publikation

I närheten av det äldre Fiholm

Rapport 2016:114. Arkeologisk undersökning, Västmanland. Magnus Lindberg