2017

Rapport 2017:137. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Västmanlands län, Västmanland, Köpings kommun, Köpings socken, fastighet Skogsborg 1:17
Wivianne Bondesson

Vid utredningen i Skogsborg, Köpings socken, Västmanland, registrerades fyra lokaler med sentida bebyggelser. De bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar då de tillkommit efter år 1850. Utredningen gjordes som planeringsunderlag inför bebyggelse av handelsverksamhet och serviceföretag i området.