2020

Rapport 2020:130
Arkeologisk utredning etapp 1
Örebro län, Västmanland, Lindesbergs kommun, Fellingsbro socken, Kärrboda 1:3, Fillmansboda 1:19 och Rockhammar 1:14 L2020:8421–L2020:8425
Louise Evanni