2019

Rapport 2019:94. Arkeologisk utredning. Västmanlands län, Västmanland, Sala kommun, Sala stads socken, fastighet Kristina 4:6
Maria Lingström med bidrag av Wivianne Bondesson