2024

Arkeologisk utredning
Västmanlands län, Västmanland, Västerås kommun, Västerås socken, fastighet 4:79, fornlämningarna L2023:3843 och L2023:3846
Fredrik Thölin och Roman-Tassilo Huber

I samband med detaljplanering inom fastigheten Västerås 4:79, Västerås Kommun, utförde Arkeologerna, Statens historiska museer, den 3–5 juli 2023 en arkeologisk utredning. Av antikvariskt intresse framkom fyra anläggningar i form av två stolphål, en härd samt en ugn.