2020

Rapport 2020:45. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Bollebygds kommun, Bollebygds socken, Prästgärdet 1:1 med flera, L1959:4881 (Bollebygd 372:1)
Gisela Ängeby

I december 2018 genomfördes en arkeologisk förundersökning av fornlämningen Bollebygd 372:1. Förundersökningen resulterade i ett antal härdar och kokgropar, gropar och stolphål. Lämningarna var till antalet begränsade och låg utspridda. Härdarna och kokgroparna har sannolikt använts inom ramen för ett extensivt landskapsbruk, innefattande system av betesdrifter under delar av året. Stolphålen bildade inga tolkningsbara mönster men kan ha ingått i enklare konstruktioner som vindskydd och liknande. Inga fynd påträffades. 14C-dateringar på kokgropar och härdar gav nedslag i förromersk järnålder och romersk/senromersk järnålder.