2016

Rapport 2016:12. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Alingsås och Vårgårda kommun, Bälinge och Siene socknar, Bälinge 6:19, 4:5, 6:7 och Siene 1:4, FU-områden 1–5
Gundela Lindman

Med anledning av planering för motorväg på E20, sträckan Bälinge–Vårgårda, utfördes arkeologiska förundersökningar av fem fornlämningar. Förutom härdar och kokgropar från bronsålder och järnålder påträffades också en större rostningsgrop från förromersk järnålder och en specifikt utformad härd från romersk järnålder.