Bälinge

Publikation

Kompletterande områden

Rapport 2020:48. Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Västergötland. Jessica Andersson

Uppdrag

Grannar i förhistoriska Rörby

Under 2012-2013 grävdes ett större område i Bälinge i Uppland. Här har människor levt och verkat i omgångar sedan yngre stenåldern.

Uppdrag

Järnåldershus i Bälinge

Stolphål, en ugn, härdar och andra spår efter järnålderns människor hittades i ett område i Västergötland i höstas.

Publikation

E20 Bälinge-Vårgårda

Rapport 2015:35. Arkeologisk utredning, steg 2, Västergötland. Gundela Lindman och Jörgen Streiffert

Publikation

E20 Bälinge–Vårgårda

Rapport 2014:166. Arkeologisk utredning, steg 1, Västergötland. Gundela Lindman

Publikation

E20 Bälinge–Vårgårda

Rapport 2016:12. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Gundela Lindman

Blogginlägg 2013.06.27

Mot nya äventyr!

Rörbygänget tackar nu för sig efter 10 hektiska veckor i fält. I och med fredagen har vi undersökt platsen klart...

Blogginlägg 2013.06.18

Visningar och tjära på Rörby

På Rörby har vi nu haft två visningar av platsen för allmänheten och gensvaret har varit stort!

Blogginlägg 2013.06.12

Hus på Rörby

På Rörby fortsätter undersökningen med full fart. Hittills har de 11 husen från förra året fått sällskap med 21 nya hus.

Blogginlägg 2013.05.28

Metalldetekteringen på Rörby, Uppland

I samband med årets avbaning med grävmaskin i Rörby, metalldetekterades nästan hela det kvarvarande undersökningsområdet.

Blogginlägg 2012.11.07

Säsongsavslut i Bälinge

Undersökningen vid Rörby i Bälinge är nu avslutad för i år, men vi återkommer till våren igen! Nästa år skall...

Blogginlägg 2012.10.25

Nytt från Rörby i Bälinge

Häromveckan lät Torbjörn Holback med van hand grävmaskinen täcka av en av våra mer välansade ytor här på Rörby, nämligen...