Hus 1. Träkubbarna markerar takbärande stolplägen och gavlar, färgade pinnar visar stolplägen för väggstolpar

På Rörby fortsätter undersökningen med full fart. Hittills har de 11 husen från förra året fått sällskap med 21 nya hus. Ett av dessa är lite speciellt då det är mycket välbevarat och av lite ovanliga proportioner.

Vi kallar det hus 1 och det rör sig om en cirka 20×8 meter stor byggnad med raka gavlar och svagt rundade väggar. Det har troligen fungerat som en huvudbyggnad eller mangårdsbyggnad i den norra gården under någon period. Husets väggar är tydligt synliga i form av rätt så kraftiga stolphål för vägstolpar och i vissa fall står till och med den nedre delen av stolpen kvar i stolphålet (se bild).

Förmodligen har huset haft lerklinade väggar vilket också syns tydligt då väggstolparna ställts i en svag sicksack form, förmodligen för att man lättare skulle kunna bygga upp en vägg av slanor som lades mellan stolparna och därefter klinades med lera. En annan intressant sak har vi också kunnat notera och det är att väggen verkar saknas i den centrala delen av huset, något som får oss att tro att det kanske funnits en annan vägtyp här. Ett förslag är att man timrat den centrala delen av huset vilket skulle gett huset ett rätt så imponerande utseende.

Husets ingångar verkar också ha varit placerade mitt på husets långsidor i den möjligt timrade delen, men möjligen har man även haft en mindre dörr närmare gaveln på husets östra sida. Inuti byggnaden verkar ha funnits en härd i ett av rummen och detta kan troligen vara husets köksdel. Vi har all anledning att återkomma till det här huset längre fram då vi slutfört vår undersökning av det.

Glöm inte att det idag onsdagen den 12 juni samt den 19 och 26 juni är guidade visningar för allmänheten på Rörby, välkomna!