Under 2012-2013 grävdes ett större område i Bälinge. Här har människor levt och verkat i omgångar sedan yngre stenåldern. Flera hus och gårdar från järnåldern hittades och bland annat 1,3 kilo keramik, 2,1 kilo ben, 1,4 kilo bränd lera, en benkam och nära 200 metallföremål.

Läs mer om uppdraget