I Rörby har vi på sista tiden bland annat haft möjligheten att undersöka en liten men ack så spännande konstruktion, nämligen en ugn med en lerplatta. Möjligen använd för exempelvis brödbakning.

Arkeologen Madeleine Forsberg satte för några dagar sedan skärsleven i ugnen och kunde konstatera att den bestod av en cirka 30 centimeter stor ansamling av kraftigt bränd lera omgiven av ett sotlager. Intill fanns även en liten uppbyggd eldstad bestående av skärvstenar som lerplattan delvis byggts in i. Man har förmodligen värmt upp lerplattan genom att elda i eldstaden och därefter svept lerytan ren från sot och träkol innan man exempelvis gräddat bröd på den heta ytan.

Madeleine Forsberg undersöker ugnen medan Eva Hjärthner-Holdar ger goda råd.

Liknande ugnar har undersökts även på andra ställen i Mälardalen och i övriga Sverige. Ett exempel är brödbakningsugnarna på Nibble undersökta 2007. Dessa ugnar var från yngre bronsålder kring 700-600 f. Kr och var något större än Rörbys ugn. De hade även en lite annorlunda konstruktion där bakplattorna täcktes av kupoler. Rörbys något mindre ugn hör sannolikt ihop med bebyggelsen intill som är från yngre järnålder och den har som sagt i motsatts till ugnarna från Nibble saknat en kupol av lera och istället varit öppen för elementen. Detta gör att vi misstänker att den kan ha legat inne i köksdelen av ett hus.