Årets undersökningar i Rörby, Uppland, har nu pågått i fyra veckor. Under denna tid har vi maskinavbanat hela ytan och fått fram en stor mängd anläggningar. Stolphål, härdar, kokgropar, brunnar och ett rikt inslag av föremål i metall indikerar olika typer av aktiviteter som bedrivits vid Rörby under romersk järnålder, folkvandringstid och vendeltid.

Förmodligen har man även bott nära eller på ytan under vikingatid då ett rikt fyndmaterial från denna tid också påträffats. Exempel på föremål från vikingatid är exempelvis flera likformiga spännen, en arm till en våg, viktlod och en pansarbrytande pilspets (som påträffades redan förra året).

Ytterligare ett intressant fynd är en del av ett medeltida silvermynt, förmodligen från 1300-talet. Under medeltid kan man ha tappat myntet vid jordbruksarbete eller någon annan verksamhet som man ägnat sig åt några hundra meter bort från byn, som förmodligen låg söder om dagens undersökningsområde.

Vi kommer att återkomma med fler inlägg om bland annat hus, brunnar och de fina fynd av metallföremål som kommit i dagen. En liten försmak får ni nedan i form av det medeltida silvermyntet, vilket påträffades av vår duktiga metalldetekterare Magnus Lindberg.

Det medeltida myntet.