Rörbygänget tackar nu för sig efter 10 hektiska veckor i fält. I och med fredagen har vi undersökt platsen klart och lämnar över ytan till PEAB som nu börjar lägga ned rör och bygga vägar i förberedelse för villabebyggelsen som skall byggas nästa år.

Det har varit en spännande tid och platsen har inte på något sätt varit e n besvikelse. Vi har kunnat konstatera att människor har uppehållit sig på platsen redan från bronsålder kring 1000 BC, men att det är under järnålder som man mer formellt tar platsen i besittning. Det har funnits minst två gårdar på platsen från romersk järnålder fram till folkvandringstid/vendeltid och kanske även lite senare innan man lämnar platsen för gott. Minst 33 hus har byggts under denna tid och på den södra av gårdarna har det bott människor som haft en relativt rik uppsättning metallföremål. Flera av dessa föremål har hört till klädedräkten (likarmade spännen, fibulor och dräktnålar) medan andra föremål såsom smältor och klipp i kopparlegering antyder att man någonstans i närområdet kan ha haft ett mindre gjuteri alternativt att man har haft ett mindre upplag av skrotmetall på någon plats inom gården.

Den norra gården har haft minst lika många om inte lite fler hus, men människorna verkar i gengäld helt ha saknat föremål av metall. Är det kanske så att vi ser en skillnad i ekonomisk styrka mellan gårdarna eller finns det kanske en annan förklaring till att endast den södra gårdens människor verkar ha använt sig av metallföremål? Detta och mycket mer kommer vi nu att ge oss i kast med då inomhusarbetet startar upp i nästa vecka och vi lovar att hålla er informerade om utvecklingen.

Slutligen ett stort tack till alla intresserade Bälingebor och andra som besökt vår grävning, ni hade många och intressanta frågor och berättelser. Jag skulle även vilja ta tillfället i akt att tacka alla fantastiskt (!) duktiga arkeologer som jobbat med fältundersökningen under båda säsongerna:

2012: Mattias Ahlbeck, Niclas Björck, Malin Crona, Louise Evanni, Madeleine Forsberg, John Hamilton, Torbjörn Holback, Karl-Fredrik Lindberg, Magnus Lindberg, Maria Lingström, Mikael Schneider.

2013: Mia Englund, Fredrik Gunnarsson, John Hamilton, Torbjörn Holback, Magnus Lindberg, Reidar Magnusson, Mats Nelson, Anna-Sara Noge, Ola Winter.