Undersökningen vid Rörby i Bälinge är nu avslutad för i år, men vi återkommer till våren igen! Nästa år skall vi dubblera den undersökta ytan och med ledning av årets resultat kunna rikta våra undersökningar till det som kan ge oss bäst förståelse för livet vid Rörby under förhistorisk tid.

Efter en månad i leriga schakt i både plus som minusgrader och regn som snö har vi ett digert material att arbeta med inomhus. Minst nio hus har undersökts i år, hus som förmodligen är från tidsperioden förromersk/romersk järnålder fram till vendeltid, med andra ord ungefär tiden kring kristi födelse och 600-700 år därefter. Även fyndmaterialet i form av keramik och metallföremål stöder att det är denna tidsperiod som bosättningen eller bosättningarna härrör ifrån.

Intressant i sammanhanget är även en vikingatida pilspets som påträffades intill en större rektangulär härd, något som också indikerar att man levt och verkat på platsen fram in i vikingatid innan man flyttar ned till den närbelägna Rörby by under medeltid.

Slutligen får jag även tacka vår eminenta personal som slitit så hårt där ute i leran, ni har gjort ett jättebra jobb!