2015

Rapport 2015:35. Arkeologisk utredning, steg 2. Västra Götalands län, Västergötland, Alingsås och Vårgårda kommuner, Bälinge, Hol, Siene och Kullings-Skövde socknar, Bälinge 1:1 med flera.
Gundela Lindman och Jörgen Streiffert

Med anledning av planering för ny väg E20 på sträckan Bälinge–Vårgårda utfördes en arkeologisk utredning, steg 2. Syftet var att ta reda på om några tidigare okända fornlämningar var dolda under mark. I den sydvästra delen av vägkorridoren, kring Bälinge, och i den nordöstra delen, i Siene och Vårgårda, noterades sammanlagt fyra boplatslämningar. I närheten av två, sedan tidigare kända, domarringar i Bälinge påträffades även en överplöjd gravanläggning.