boplatser

Publikation

Härdar och gropar från äldre järnålder

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Nathalie Hyll

Blogginlägg 2021.12.16

Här vid Sörstafors slog de ner sina bopålar

Location, location, location. Även under järnåldern var läget viktigt när man bestämde sig för var man skulle bo. Av förhistoriska hus finns ofta spår av takbärande stolpar kvar som mörkfärgningar i jorden.

Publikation

Boplatser och gravar

Rapport 2021:17 Arkeologisk utredning, etapp 2, Öland. Magnus Stibéus

Uppdrag

Det förflutna kring Uttersjön

Gravar och boplatser från stenålder och senare tid har hittats nära Nyköping. Flera platser undersöks arkeologiskt inför bygget av Ostlänken. 

Blogginlägg 2017.11.17

Djurben och härdar i Alvesta

Det är drygt en månad sedan vi kom in från fältarbetet på väg 25 utanför Alvesta i södra Småland. Förundersökningen...

Publikation

Mesolitiska bosättningar under 5000 år

UV Rapport 2014:175. Arkeologisk undersökning, Västergötland, Bohuslän. Glenn Johansson

Uppdrag

Tre stenåldersboplatser i Säve

Flera stenåldersboplatser undersöktes hösten 2017 i Säve i Göteborg. För 6 000 år sedan bodde människor i ett sjudande skärgårdslandskap. 

Publikation

Elvatusenårig boplats i Lundby

Rapport 2015:109. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Johannes Nieminen

Publikation

Vista skogshöjd – stenåldersboplatser och en härd

Rapport 2015:104. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Lämningar i Alsike

Rapport 2016:2. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Fjelie 2:13

Rapport 2016:105. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Magnus Artursson m. fl.

Publikation

Fjellbo gård – boplatslämningar

Rapport 2016:88. Arkeologisk utredning, Skåne. Nathalie Hyll